21 May 2021

Küvet yayınları üzerine

Son birkaç haftadır, sitede “Küvet” videoları görüyoruz ve bununla ilgili konuşuyoruz. Yeri gelmişken bu konuya da açıklıkla değinmek istiyoruz. Bu tür içeriğin gündeme getirdiği soruların kolay, basit, net yanıtları yok. Bu konuya nazik ve saygılı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, genel, herkese açık bir beyanda bulunmadan önce kendi içimizde uzun uzun tartıştık. Meselenin içerdiği nüanslar düşünülürse, bu oldukça uzun bir açıklama olacak. Konuya ilişkin düşünce ve yaklaşımımızı ayrıntılı olarak belirtmek ve hem kısa hem de uzun vadede atmayı düşündüğümüz adımları açıklamak istiyoruz.  

Bu tür içeriklere ilişkin tartışmaların odağında bu yayınları yapan kişilerin motivasyon ve amaçlarına ilişkin varsayımlar yer alıyor. Dolayısıyla, öncelikle birkaç noktayı netleştirmekte fayda var: İlk olarak, yayınladığı içeriklerden, görünümlerinden, kim olduklarından dolayı insanları taciz etmeye, karalamaya kimsenin hakkı yok. Twitch üzerinde bu tür tacizkar söylem ve davranışlara asla izin vermeyeceğiz ve bunlara karşı gerekli yaptırımları uygulayacağız. İkincisi, cinsel imalı içeriklere ilişkin zaten belli kurallarımız var ve başkaları tarafından seksi bulunmak bu kurallara aykırı değil. Dolayısıyla, başkaları tarafından seksi ya da çekici bulunuyor diye hiçbir kadına, hiçbir kullanıcıya karşı herhangi bir yaptırım uygulamayacağız.

Politikalarımızın uygulanması

Küvet ve benzeri yayınların mevcut kurallarımızı ihlal edip etmediği konusunda bir kafa karışıklığı var ve biliyoruz ki yazılı kurallarımızın yeterince açık olmaması da bu muğlaklığı besliyor. Mevcut Çıplaklık ve Kıyafet Kuralları ve Cinsel İmalı İçerik politikamız çerçevesinde yayıncıların bağlamsal olarak uygun durumlarda/mekanlarda (örneğin plajda ya da havuzda) mayo ile görünmesinde bir sakınca yok. Benzer şekilde, yayıncının kıyafet kurallarında belirtildiği şekilde örtünmesi koşuluyla vücut boyama veya vücuda yazı yazma gibi yaratıcı içeriklerin yayınlanması da serbesttir. Öte yandan, (pornografi, cinsel eylem veya başka türde cinsel davranış ve servisler olarak tanımladığımız) çıplaklık ve müstehcen içerikler Twitch’te kesinlikle yasaktır. 

Cinsel İmalı içerik politikamızın amacı Twitch’te aleni veya bariz bir şekilde cinsel ima taşıyan içerikleri yasaklarken belli açılardan ya da bazılarınca cinsel imalı olarak görülebilecek her türlü içeriği de bu kapsama amamaktı. Fakat görüyoruz ki buna ilişkin kurallarımız yeterince net değil. Belli durumlarda ve belli kişilerce cinsel imalı olarak yorumlanması mümkün olan her türlü içeriğe yasak getirmek aynı zamanda halihazırda izin verdiğimiz çeşitli video oyunları ve premium içerikleri de yasaklamak anlamına gelecektir, zira bu oyun ve içeriklerde kadın karakterler zaman zaman nesneleştirilmekte veya cinsellikleri ön plana çıkarılacak şekilde sunulmaktadır.

Cinsel imalı içerik –ve sınırın nereye çekileceği– son derece zor, karmaşık bir mesele. Zira cinsel ima dediğimizde, çizginin nereye çekileceğine ilişkin subjektif algıların da etkili olduğu geniş bir spektrumdan bahsediyoruz (oysa çıplaklığın kolay, objektif bir tanımı var). Bu konuda, varsayıma dayalı aşırı bir cezalandırma anlayışı içinde olmadığımızı ve olmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu tür içeriklere ilişkin yaptırım kararı alırken mutlaka ilgili içeriğin kurallara açık ve net bir aykırılık teşkil edip etmediğine bakıyoruz. Aleni veya bariz cinsel imalı içeriği tanımlayan sınırı daha net ve objektif hale getirmek üzere, önümüzdeki aylarda cinsel imalı içerik politikamızı güncellemeyi planlıyoruz. 

Ayrıca, yayıncıların kanallarında reklam yayınının askıya alınması konusundaki sorularını da yanıtlamak istiyoruz. Twitch’te reklamın nerede ve ne zaman yayınlanacağına reklamveren karar verir. Reklamlarının belli içerik kategorilerinde yayın yapan kanallarda yayınlanmasını veya yayınlanmamasını seçebilecekleri gibi kendi standartlarına uymayan kanalları reklam havuzunun dışında da tutabilirler. Yani, nadir bazı haller dışında, Twitch reklamverenin talebi halinde belli bir kanalda reklam yayınını askıya alır. Reklamverenin reklamlarının yayınlanmasını ya da yayınlanmamasını istedikleri kanalları belirlerken kişilerin korunan kimlik özelliklerini esas almalarına kesinlikle müsaade etmeyiz. Yakınlarda, reklamverenlerimizin çoğu tarafından reklam havuzu dışına çıkarılması istenen bazı kanallardaki reklam yayınlarını askıya aldık fakat bu durumu ilgili yayıncılara bildirmeyi ihmal ettik. Yayıncılarımız bize güveniyor, bunun farkındayız ve reklam yayınını askıya almadan önce ilgili kanalları bu konuda bilgilendirmemiz gerekirdi. Bunu yapmamamız bir hataydı, kabul ediyoruz. Kanala özgü sorunları çözmek ve uygun olursa kanallarında reklam yayınını tekrar başlatmak için tekil yayıncılarla birlikte çalışıyoruz. 

Sırada ne var

Muazzam bir çeşitliliğe sahip küresel topluluğumuzun çok farklı ilgi alanı ve tercihlere sahip olduklarının farkındayız. Twitch’te izin verilen tüm içerikler elbette tüm kullanıcılara hitap etmeyebiliyor. Bize göre, izleyicilerimizin kendilerine sunulan içeriklerle ilgili seçme hakkı bulunduğu gibi reklamverenler de reklamlarının nerede gösterileceğini seçebilmeli. Hem reklamverenler hem de izleyicilerin Twitch deneyimlerini kontrol edebilmelerine olanak sağlayacak daha güçlü araç ve seçenekler geliştirmek için çalışıyoruz.

Buna ek olarak, yayıncılarımıza Topluluk İlkeleri ve Hizmet Koşullarının ötesinde, reklamverenler için marka güvenliğinin ne ifade ettiğini daha iyi anlatabilmeli ve içeriklerini ona göre kategorize edebilmeleri için daha iyi yollar sunabilmeliyiz. Bunun da bilincindeyiz. Bunlar ve cinsel imalı içerik politikası güncellemeleri uzun vadeli çözümler ve geliştirilip devreye alınması için biraz zaman gerekecek. 

Kısa vadede bu durumun açığa çıkardığı sorunlardan biri “Sadece Sohbet” kategorisindeki belirsizlik. İzleyiciler belli kanalları veya kategorileri öneriler arasından çıkarmak için “ilgilenmiyorum” seçeneğini seçebiliyorlar. Fakat, “Sadece Sohbet” kategorisinin geniş bir içerik yelpazesini kapsaması ve pek çok yayıncının bu kategoride yayın yapması nedeniyle, havuz, plaj ya da küvet yayını yapan yayıncıları öneriler arasından çıkarmak için tüm bu kategorinin “ilgilenmiyorum” olarak işaretlenmesi hiç de iyi bir bir yöntem değil. 

Topluluğun ve reklamverenlerin geri bildirimlerinden anladığımız o ki, içerik önerilerinin ve reklamların hangi yayınlarda yer alacağının kontrolü için daha etkin araç ve yöntemler sunmamız gerekiyor. Dolayısıyla, Havuz, Küvet ve Plaj adında yeni bir kategori oluşturmaya karar verdik. Yayınınızda, standart Çıplaklık ve Kıyafet kurallarımızın bağlamsal istisnası olan “Yüzme ve Plaj” kapsamında mayo giyecekseniz, yayın kategorinizi Havuz, Küvet ve Plaj olarak seçmeniz gerekiyor. Bu kategorinin kullanım ile ilgili ayrıntılı bilgileri kısa bir süre içinde sizlerle paylaşacağız.

Bu yeni kategoriyi, reklamverenlerin reklamın nerede gösterileceğini ve izleyicilerin de kendilerine sunulan önerileri kontrol edebilmesi noktasında uzun vadeli bir çözüm olarak düşünmüyoruz. Yine de kısa vadede herkes için bazı sorunları çözeceği aşikar. Yayıncılar, ilke ve kurallarımızı ihlal etmediği sürece bu kategoriye giren yayınlar yapmaya devam edebilecekler. Bu içeriklerin kendilerine önerilmesini istemeyen izleyiciler bunu önerilerden çıkarabilecek, bu içerikleri görmek isteyenler ise daha kolay bulup erişebilecekler. Reklamverenler de, hali hazırda diğer kategorilerde yapabildikleri gibi, hedef kitlelerine göre bu kategorideki yayınlara reklam verip vermemeyi seçebilecekler.

Havuz, Küvet ve Plaj kategorisi kullanıma sunuldu. Bu makalede, hangi tür içeriklerin bu kategoriye dahil edileceği hakkında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız ve yukarıda da belirttiğimiz çözümleri bir an önce devreye almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar meyvelerini verdikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Diğer haberlerde
26 May 2021

Siz ve topluluğunuz için 350'den fazla yeni etiket geliyor

Siz ve topluluğunuz için 350'den fazla yeni etiket geliyor...
Siz ve topluluğunuz için 350'den fazla yeni etiket geliyor Gönder
20 May 2021

Twitch'te Dünya Erişilebilirlik Farkındalık Gününü kutluyoruz

Twitch'te Dünya Erişilebilirlik Farkındalık Gününü kutluyoruz Gönder