19 May 2020

Güvenlik Danışma Konseyi hakkında Emmett'in notu

Geçtiğimiz hafta, Twitch’te güven ve güvenlik sorunları konusunda danışmanlık yapmak üzere bir araya getirdiğimiz bir grup çevrimiçi güvenlik uzmanı ve Twitch yayıncısından oluşan Güvenlik Danışma Konseyinin oluşumunu duyurmuştuk. O günden bu yana yoğun tartışmalar yürütüldüğünü, çeşitli sorular sorulduğunu ve kaygılar dile getirildiğini gördük. Bu nedenle, Güvenlik Danışma Konseyinin rolü hakkındaki görüşümüz ve bundan sonra ne yapacağımız konusunda birkaç noktaya açıklık getirmek istiyoruz.

Güvenlik Danışma Konseyinin rolü topluluğumuzu güvende ve sağlıklı tutmak için yaptığımız işlerle ilgili tavsiyede bulunmak, perspektif sunmak ve ekiplerimizin yaptığı iç tartışmalara katkıda bulunmaktır. Güçlü ve bağımsız fikirlere sahip, gerektiğinde bizim görüşlerimize karşı çıkabilecek danışmanlarla çalışmak bilinçli olarak yaptığımız bir tercihti. Twitch’ten ve Twitch dışından gelen gerçek anlamda farklı görüşlere sahip insanlardan çok sayıda farklı bakış açısını dinlemek istiyoruz. Güvenlik Danışma Konseyi üyeliğinin bird ideoloji testi olmadığı ve belirli bir bakış açısının Twitch tarafından empoze edilmeyeceği olgusundan hareketle, üyelerin zaman zaman birbirlerinden, Twitch ekibinden veya resmi Twitch politikalarından çok farklı görüşler ortaya koymalarını bekliyoruz. Topluluğumuzun tamamına yönelik ürünler hazırlamadan ve kurallar koymadan önce değişik fikirleri dinlemenin çok değerli olduğunu biliyoruz.

Blog yazımızda da Güvenlik Danışma Konseyinin yeni kurallar koymaktan sağlıklı yayıncılık alışkanlıkları oluşturmaya kadar çeşitli konularda görüş bildirmesini beklediğimizi zaten belirmiştik. Ancak, görünüşe göre, konseyin müdahale edemeyeceği alanları daha açık biçimde belirtmemiz gerekiyordu. Konsey üyeleri düzenleyici kararlar almayacakları gibi denetime dair belirli konulara/durumlara ilişkin herhangi bir detaya erişimleri de olmayacak. Üyeler Twitch çalışanı değiller ve Twitch adına konuşamayacaklar. Görüşleri ve görüşlerini paylaşma hakları bizim için değerlidir. Ancak Konsey üyelerinin bağımsız aktörler olarak, Twitch’in, Twitch çalışanlarının ve hatta diğer konsey üyelerinin katılmadığı fikir ve görüşleri mutlaka olacaktır. Buna rağmen farklı bakış açılarını içermesi konseyi ve önerilerini güçlendirecek ve her halükarda topluluğumuza daha yararlı hale getirecektir.

Bütün taraflar Twitch Topluluğu’nun iyiliğini istiyorlar ve Twitch’i daha iyi bir hale getirmek niyetindeler. Konsey üyeleri bize zaman ve enerjilerini ayıracaklar. Twitch kurallarını geliştirmek konusunda bize yapacakları katkıdan dolayı kendilerine minnettarız. Konsey üyelerine veya herhangi bir Twitch personeline ya da kullanıcısına yönelik bir taciz konseyin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktan başka sonuç doğurmayacaktır. Zorbalığın ve tacizin hiçbir şekline göz yumamayız. Bu tür davranışlar içine giren hesaplara karşı gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Güvenlik Danışma Konseyinin kuruluşunda ve Twitch’teki çalışmalarımızın tamamında temel motivasyonumuz, tutkulu insanlardan oluşan, güvenli, kapsayıcı ve yaratıcı bir topluluk oluşturmak için duyduğumuz arzudur. Her toplulukta olduğu gibi Twitch’te de anlaşmazlıklar ve farklı görüşler olacaktır. Biz de topluluğumuzu güvenli ve sağlıklı tutmak yolunda çalışmalar yürütürken çeşitli perspektifleri her zaman göz önünde bulundurmak konusunda kararlıyız.

  • Emmett 
Diğer haberlerde
17 Haz 2020

Twitch Studio Beta artık Mac'te

Twitch Studio Beta artık Mac'te Gönder
14 May 2020

Twitch Güvenlik Danışma Konseyini tanıyın

Topluluğumuzu güvenli ve sağlıklı tutmak Twitch'te...
Twitch Güvenlik Danışma Konseyini tanıyın Gönder