7 Nis 2020

Çıplaklık ve Kıyafet Kuralları Güncellemesi

21 Nisan 2020 Güncellemesi

İki hafta önce Çıplaklık ve Kıyafet Kuralları için güncellemeler yapmıştık. Güncellenen yeni politika ile ilgili sizlerden çeşitli sorular geldi. Dolayısıyla, sorularınıza yanıt vererek yeni kurallara ve yaptırımlara açıklık getirmek istedik. Bilhassa, sanal gerçeklik ve oyun için rol yapma içeriklerinde çıplaklık ve cinsel içerikle ilgili kuralları netleştirmek istedik. Yeni politikada iki önemli nokta var. İlk olarak, sansür atlatıcı yamalar da dahil olmak üzere çıplaklık veya cinsel içerikli oynayış veya görsel değişikliklere izin verilmez. Başka hallerde izin verilen oyunlar da bu kurala dahildir. İkincisi ise, yayının cinsel içerik veya oyun içi çıplaklık üzerine odaklanmasına izin verilmez. Kullanıcılar yayında, Cinsel Müstehcen İçerik ilkelerimizde de belirtildiği üzere, oyun oynarken simüle edilmiş cinsellik veya erotik rol yapma davranışlarını sergileyemezler. İzin verilen bir oyunda oyun içi çıplaklık veya cinsel içerikle etkileşim kurarken, kullanıcılar yalnızca oyunda ilerlemek için gerektiği kadar zaman harcayabilir.

Topluluğumuzu desteklemek temel önceliğimizdir, dolayısıyla, sizden gelecek geri bildirimleri dikkate almaya ve gerektiğinde Twitch deneyiminizi geliştirecek değişiklikler yapmaya devam edeceğiz.

Gözden geçirilmiş Topluluk İlkelerimizi tamamını buradan okuyabilirsiniz.

7 Nisan 2020, Orijinal Yazı

Topluluk İlkelerimiz, Twitch’te güvenli ve samimi toplulukları desteklemek için tasarlanmıştır. Bu ilkeler Twitch’te nelere izin verildiğini, yayıncılar ve izleyicilerin hangi kurallara uymalarının beklendiğini ve benzeri hususları ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Twitch’in canlı içerik oluşturucuların oyunlarını, seyahatlerini veya müzik performanslarını başarıyla yayınlayabildikleri bir yer olarak kalmasını arzu ediyoruz. Ve Twitch küresel olarak yeni içerik türlerini içine alarak büyüdükçe katılımcıların uyması gereken kurallara ilişkin şeffaflık ihtiyacı da büyüyor. Bu kurallar topluluğa karşı görevlerimizi layığıyla yerine getirdiğimizden emin olmak için aylar boyunca yürüttüğümüz bir ekip çalışmasının sonucunda ortaya çıktı. Birçok yeni yüzün Twitch’e katıldığı bugünlerde bu kuralları paylaşmak ihtiyacı duyduk. Bu sayede tüm yayıncılarımız içeriklerini oluşturmak için gereken bilgilere sahip olacaklar. 

Eskiden beri Twitch’teki çeşitli durum ve içeriklere yönelik olarak, Çıplaklık ve Kıyafet politikamızda bağlamı esas almaktaydık. Fakat, topluluğumuzdan, yayında neye izin verilip verilmediği konusunda politikamızın muğlak olduğu, özellikle vücut sanatı veya açık hava yayınları gibi yayınlar için daha fazla ayrıntıya ihtiyaç olduğu yönünde eleştiriler aldık. Yayıncılarımızdan beklentilerimizi daha şeffaf ve açık biçimde ortaya koymak istiyoruz. Bu amaçla, Çıplaklık ve Kıyafet Kurallarımızda neye izin verildiği ve neye izin verilmediğini detaylı örneklerle açıklayan bir güncelleme yayınladık. 

Bugünden itibaren aşağıdaki kuralların geçerli olacağını bilmenizi isteriz:  

Standart İlkeler 

Kıyafet temelli bir anlayıştan, belirli istisnalar hariç olmak üzere_,_ standart düzeyde bir örtünme anlayışına geçiyoruz. İlkeleri olabildiğince açık bir biçimde ortaya koyabilmek için bu asgari örtünme seviyelerini ana hatlarıyla özetledik. Bu sayede neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğu konusunda tahmin yürütmek zorunda kalmayacaksınız. 

Yayıncıların genital organlarını veya kalçalarını göstermek de dahil tamamen veya kısmen çıplak olmalarına izin vermiyoruz. Örtülmüş olsalar bile genital organların ana hatlarıyla görünür olmalarına izin vermiyoruz. Bağlamı ne olursa olsun reşit olmayanların tümüyle veya kısmen çıplak görüntülerinin yayınlanması her halükarda yasaktır.

Yayınlara kadın olarak katılanların göğüs uçlarını örtmeleri zorunludur. Göğüs hizasından altının gösterilmesi yasaktır. Bu örtünme kurallarına uygun olması şartıyla dekolteye herhangi bir sınırlama yoktur.

Bütün yayıncıların bel ile pelvis ve kalçalar arasında kalan kısmı örtmeleri zorunludur. 

Örtülmesi gereken vücut bölgeleri tamamen opak (içini göstermeyen) bir materyalle örtülmelidir. Şeffaf ya da kısmen transparan kıyafetler örtü olarak değerlendirilmeyecektir.

Gerçek hareketleri dijital karakterlere aktaran artırılmış gerçeklik avatarları ile cosplay (kostümlü oyun) ve diğer kostümler de bu ilkelere tabidir. Bu ilkelerin IRL, açık-hava ve vücut sanatlarına ne şekilde uygulanacağı aşağıda açıklanmıştır. 

Önceki ilkelerimiz belirli bağlamlarda neyin uygun görüleceği konusunda ortak bir anlayış bulunduğu varsayımına dayanıyordu. Örtünme konusunda bir standart belirleyerek, kuralların bağlama göre farklı yorumlanmasının önüne gezmek istiyoruz Bu yeni standardın küresel bağlamda daha kapsayıcı olduğunu ve uygulamada istikrarın sağlanmasına da katkı sunacağını düşünüyoruz. 

Duruma bağlı istisnalar 

Yüzme, vücut sanatı, konser ve festivaller gibi kimi durumlarda standart ilkelerimize göre yasak olan kıyafetlerin giyilmesinin gerekebileceğinin farkındayız. Bu nedenle böylesi durumlarda sorun yaşamamanız için kimi istisnalar getirdik. Aşağıda listelenen istisnaların her biri hakkında gerekli açıklama güncellenen kurallar içinde yer almaktadır_._ 

  • IRL yayını
  • Yüzme ve plajlar, konser ve festivaller
  • Vücut Sanatı
  • İçerik geçişleri
  • İliştirilmiş medya, stüdyo ve Twitch tarafından desteklenen diğer içerikler
  • Emzirme

Bu liste nihai bir liste değildir. Topluluğun ihtiyaçlarına göre periyodik olarak güncellenecektir. İstisnalar arasında saymadığımız bir durumla karşı karşıya kalırsanız ve bu durumun istisnalara dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız lütfen policyfeedback@twitch.tv adresine e-posta gönderin. E-postanıza cevap gelene kadar yukarıda belirtilen ilkelere uymanız gerekmektedir.

Çıplaklık ve Kıyafet Kurallarında yaptığımız güncellemenin yanısıraMüstehcen İçerik Kurallarımıza da açıklık getirdik. Kıyafet ve müstehcenlik konularını birbirinden ayrı değerlendirmeye devam ediyoruz. Eskiden olduğu gibi bundan sonra da Twitch’te müstehcenlik ve cinsel imalı içerik yasaktır. Bakış açımızı netleştirmek için, cinsel imalı olduğu değerlendirilen içeriğe dair somut örnekler belirledik. Tekrar belirtmek isteriz ki bu liste nihai bir liste değildir. Güvenlik ekibimizin değerlendirme yaparken nelere dikkat ettiği ve beklentilerinin ne olduğu konusunda yaşanabilecek belirsizliği minimuma indirme düşüncesiyle oluşturulmuştur. 

Amacımız olağanüstü bir çeşitliliğe sahip Twitch topluluğu için amaca uygun ve kapsayıcı kurallar oluşturabilmek. Kuralları bütünsel olarak değerlendirdiğimizden ve çok çeşitli bakış açılarını dikkate aldığımızdan emin olmak için oyun, müzik, dövme ve fitness da dahil çeşitli türlerde içerik oluşturan yayıncılar arasında Çıplaklık ve Kıyafet konusunda bir araştırma yaptık. Kuralları güncellerken bu araştırmanın sonuçlarını, küresel kültürel hassasiyetleri, topluluktan gelen şikayetleri ve geçmişte yaşanan kimi sorunları hassasiyetle değerlendirdik. Gelecekte kuralları gözden geçirirken sizi dinlemeye ve sizden gelen geri bildirimlerden öğrenmeye devam edeceğiz. Sürekli gelişeceğimize söz veriyoruz. Twitch’te izleyicilerimiz ve yayıncılarımızın yaşam kalitelerini artırmak için gerekli değişiklikleri yapmaya her zaman hazırız.

SSS

VRChat veya benzeri bir sanal gerçeklik sandbox oyunu yayınlarken, Artırılmış Gerçeklik avatarları ile ilgili yeni kurallar içeriğimi nasıl etkiler?

Artırılmış Gerçeklik avatarları hakkındaki politikamız, kamera ve çeşitli yazılımlar yardımıyla bir kişinin fiziksel özelliklerinin yakalayarak bir dijital arayüz imajına dönüştürüldüğü içerikler için de geçerlidir. VRChat, Twitch’te bir oyun olarak tanınmış ve kategorize edilmiştir ve oyun içi sanal gerçeklik modelleri, Çıplaklık ve Kıyafet kurallarımıza tabi değildir. Ne var ki, bu içerik yine de İliştirilmiş Medya ve Oyunlarda Çıplaklık ve Cinsel İçerikler politikamıza uygun olmak zorundadır. Yani, oyununuzu çıplaklık içerecek veya cinsel öğeleri yayınınızın odağı haline getirecek şekilde değiştiremezsiniz.

Kuralların yürürlüğe girmesi için bir süre var mı?

Hayır, bu kurallar yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girmiştir. 

Artık izin verilen bir hal nedeniyle daha önce hesabım askıya alındıysa ne yapmalıyım? 

Şimdilik Çıplaklık ve Kıyafet Kurallarının daha önceki versiyonları uyarınca uygulanmış ve devam eden yaptırımları gözden geçirmeyi düşünmüyoruz. İçeriğiniz bu yeni kuralları ihlal etmiyor ise de kısıtlamanın uygulandığı anda geçerli olan ilkeleri ihlal etmişti. 

Yeni kuralları ihlal eden eski içeriklere ne olacak?

İçerik sahiplerinden videolarını gözden geçirmelerini ve bu yeni kuralları ihlal eden eski içeriklerini 1 Mayıs’a kadar kaldırmalarını talep ediyoruz. Bu tarihten sonra, şikayet halinde bu içerikler Twitch tarafından kaldırılacak fakat herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır.

Bir başkasının kanalında yeni kuralları ihlal eden eski içerikle kaşılaşırsam ne yapmalıyım?

1 Mayıs’tan sonra bu içerikleri şikayet edebilirsiniz. İçeriğin yeni ilkeleri ihlal edip etmediği Twitch tarafından belirlenecektir. İçerik zamanında kurallara uygun iken yeni kuralları ihlal eder nitelikteyse Twitch tarafından kaldırılacaktır.

Ben bir ressamım ve cinsel içerikli olmayan bir çıplak resim (nü) çizmek istiyorum. Çizim sürecimi yayınlayabilir miyim?

İzleyicilerin çıplaklığa ve yetişkin içeriğine maruz kalmalarını sınırlayacak araçlar sağlayamadığımızdan sanatsal veya eğitim amaçlı çıplaklık odaklı içeriklere de izin vermiyoruz. İçeriğiniz istisnalar arasında sayılmamışsa ilkelerde yer alan standart kurallara uymanız gerekir.

Yeni kurallar hakkında geri bildirimde bulunmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Çıplaklık ve Kıyafet Kuralları, özellikle de istisnalar hakkındaki geri bildirimlerinizi policyfeedback@twitch.tv adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Acil bir durumunuz varsa ve kıyafetinizin uygun olup olmadığından emin olamıyorsanız örtünme gerekliliklerini ana hatlarıyla açıklayan Standart İlkelere bakmanızı tavsiye ederiz.

Diğer haberlerde
14 Nis 2020

Film geceleri yeni bir boyuta taşınıyor: Seyir Partileri geliyor

Seyir Partileri artık ABD'deki tüm yayıncıların erişimine açık ve önümüzdeki aylarda da tüm dünyanın hizmetine girecek
Film geceleri yeni bir boyuta taşınıyor: Seyir Partileri geliyor Gönder
6 Nis 2020

Twitch Studio Beta güncellemeleri

Twitch Studio Beta güncellemeleri Gönder